" Fugler, flora og hageblomster "
alle på rot og i sitt naturlige miljø.