" Konto for prøving og feiling "
enkle tester av nytt og gammelt utstyr.