" Langs bygdeveier, stier og tråkk i Rygge"
bilder fra kultur- og kystlandskapet.