" Jeløy "
bilder fra Søndre Jeløy, øya i Oslofjorden med lystgårder og vakkert kulturlandskap.