" Herregårdslandskapet i Rygge "
en bildereise i landets mest storslagne og gjennomførte herregårdslandskap. Værne Kloster Gaard og noen tidligere inntil-liggende underbruk ble fredet som landskapsvernområde ved Kgl. Res. 23. sept. 2013. Noen steinkast syd for Værne ligger Evje Herregaard med sitt noe mer beskjedne uttrykk. Denne gården er ikke fredet med unntak av en del utmark; bøkelunden Kajalunden og reservatet Vardåsen.